Група-ACS-47D
Група-ACS-47D

Машини за измиване на табли и прибори за хранене

ACS-47D

  • Уникална система за изплакване
  • Компактен дизайн, голям капацитет
  • Лесна връзка с сортиране на прибори за хранене
  • NSSR Function
  • ECO-FLOW оползотворяване на топлина
Група-ACS-47D
за измиване на табли
<  25  | 26 |  27  |  28  |  29

( 28 ) М: 0888 214 374

Техническа информация

Download