Група - WD-PRM 60-90
Група - WD-PRM 60-90

Тунелни машини за предварително изплакване

WD-PRM 60-90

  • Ергономичен - замества ръчното предварително изплакване, което често причинява професионални наранявания.
  • Икономичен - уникалната повторна употреба на излишната вода за измиване дава значителни икономии от общото количество използвана вода.
  • Високо ефективното предварително изплакване и накисване на измитите съдове дава подобрени резултати при измиване
  • Спестете енергия и време за сушене с ECO-FLOW
  • Подходяща за средни и големи ресторанти
Група - WD-PRM 60-90
за предварително изплакване
<  19  |  20 |  21  |  22  |  23  |  24  >

( 21 ) М: 0888 214 374

Техническа информация

Download