Група - WD - PRM 6 -7
Група - WD - PRM 6 -7

За предварително изплакване

WD-PRM 6-7

  • Оптимизирайте процеса за миене на съдове 
  • Увеличете максимално икономията на вода
  • Минимизирайте използването на почистващи препарати 
  • Предварително измиване на съдовете
  • Спестете енергия и време за сушене с ECO-FLOW
  • Групата е подходяща за средни и големи ресторанти
Група - WD - PRM 6 -7
за предварително изплакване
<  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  >

( 12 ) М: 0888 214 374

Техническа информация

Download