сервиз

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Доставка, монтаж и сервиз на професионално кухненско оборудване
Ние от фирма ЕЛЕКТРОЛУКС СЕРВИЗ ДИМИТРОВИ ЕООД доставяме, монтираме и сервизираме професионално кухненско оборудване, от което имат нужда всички хотели и ресторанти, а фирмата ни от дълго време обслужва именно тези браншове. Благодарение на нашите продукти всяка кухня вече разполага с всичко необходимо, така че да обслужва клиентите си по професионален и пълноценен начин. Оборудването за кухнята може да включва различни съоражения, като например съдомиялни машини, готварски уреди, динамични машини и разнообразни прибори. Всичко това се доставя, монтира и сервизира при нужда от нашите професионални специалисти с дългогодишен опит.           

Доставка, сервиз и абонаментно поддържане на професионални подопочистващи машини
Ние от ЕЛЕКТРОЛУКС СЕРВИЗ ДИМИТРОВИ ЕООД обслужваме от дълги години редица хотели и ресторанти. Ето защо една от най-разпространените ни услуги е доставка, монатаж и сервиз на професионални подопочистващи машини. Всички те са жизнено необходими за осигуряване на отлични хигиенични условия както в хотелските фоайета и стаи, така също и в ресторантските кухни. Тъй като сме истински професионалисти с дългогодишен опит, ние сме еднакво добри не само в монтирането на предлаганите от нас продукти. Също така в случай на нужда ние извършваме и ремонт, като предлагаме гаранционен и извънгаранционен сервиз. По този начин даваме допълнителни гаранции за качеството на извършваната от нас работа. Благодарение на нашите инженери, техници и богатата гама оригинални резервни части и консумативи, успешно сервизираме подопочистващите машини на нашите корпоративни клиенти.

Изграждане на хладилни камери   
Изграждането на хлладилни камери е поредната услуга от фирмата. Подборът на подходящи изолационни панели, автоматика и компресорно кондензни агрегати и въздухоохладители гарантират безпроблемната работа на изгражданите от нас хладилни съоражения.  

Доставка на професионални почистващи препарати и дозиращи системи 
ЕЛЕКТРОЛУКС СЕРВИЗ ДИМИТРОВИ ЕООД предлага доставка на професионални почистващи препарати, както и дозиращи системи на всички хотели и ресторанти, които обслужва. Предлаганите от нас почистващи средства гарантират отлични хигиенични условия, което е от съществено значение особено за ресторантските кухни. Що се отнася до дозиращите системи, по своята същност дозиращото устройство има няколко основни функции. Това са подаване на продукта в системата за технологично въздействие в точно определено време и в точно определено количество. Вторият етап е свързан с измерване от съответната система, докато при третия измерваната доза се изнася от зоната на измерването. При всичките етапи на дозирането се изисква прецизна работа. Точното измерване на масата или обема до голяма степен зависи от подаването и извеждането на продукта от системата за измерване. Чрез своите дистрибутори и директна продажба  фирмата осигурява качествени, високо концентрирани и специализирани препарати, дозиращи устройства за хотели, ресторанти, болници и предприятия от ХВП. Фирмата организира семинари и ежегодни срещи с оглед запознаване на клиентите с новите продукти, разходни норми и мерки за безопасност.
---
инж. Цветомир Димитров
Техническа поддръжка, първоначална инсталация и доставка на резервни части
Т: 0886 411 096
( в работно време - от понеделник до петък )
e-mail: support@wexiodisk.bg

Copyright © wexiodisk.bg